18 min intro - Simulera korrosion med COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 10 mar 2017

Back to Events Calendar

Skadorna från korrosion över hela världen kostar upp mot 1000 miljarder dollar varje år. Hur kan vi minska eller skydda våra produkter mot korrosion? Flera faktorer som design, val och placering av material samt omgivningen påverkar korrosionens hastighet i väldigt stor utsträckning. Genom simuleringar kan man förstå korrosionsprocessen och därmed optimera sina produkter för att minska korrosion.

Välkommen till ett gratis webinar där du får en inblick i hur COMSOL Multiphysics används för att simulera korrosion. Under 18 minuter kommer du att få se exempel på industriella tillämpningar och du får en demonstration av arbetsgången för att utföra en analys.

Archived Webinar Details

Speaker

Mikael Fredenberg
COMSOL AB