18 min intro: CFD-simuleringar med COMSOL Multiphysics - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 19 maj 2017

Back to Events Calendar

Computational Fluid Dynamics (CFD) används för att analysera strömningsproblem. Med hjälp av CFD-verktyg kan du få fram en bättre design snabbare, du får en bild av hur produkten fungerar innan den produceras och dina idéer kan testas virtuellt.

Vill du få en snabb inblick hur COMSOL Multiphysics och CFD Module används? Välkommen till detta webinar där vi visar en demo och berättar om fördelarna. Vi kommer t.ex. att visa:

  • Turbulensmodellering
  • Meshning för CFD-simuleringar
  • Simulering av roterande delar såsom pumpar och fläktar
  • Beräkning av tryckfall och luftmotstånd
  • Möjligheten att koppla samman CFD-simuleringarna med t.ex. hållfasthet, värme, akustik och kemiska reaktioner.

Archived Webinar Details

Speaker

Björn Bragée
COMSOL AB